Een Ontwikkeladvies nodig? Tijd voor een loopbaan APK?

Blog
21 okt 2022
3 min

Ontwikkelen hoort bij mensen

Van binnenuit: Ik

Elk mens bezit talenten en drijfveren. Een drijvende kracht die aanzet
tot ontwikkeling. Wakker, laat die zich zien als de kracht om nieuwe
ervaringen op te doen, om besluiten te nemen, om prettig samen te
werken, om vrij te zijn of om zelf richting te geven.
Deze kracht zit ook in jou, dat durven we heel stellig te zeggen.
Hoe ga jij om met jouw kracht? Luister jij naar jezelf?
Ken je jouw talenten en drijfveren?

Benut jij deze in je werk? Jouw ontwikkeling begint bij jezelf, jij bent aan het stuur van jouw toekomst. Ken jij  jouw intrinsieke motivatie, luister je er naar en doe je er bewust  ‘iets’ mee?

Ontwikkelen is nodig, voor individu en samenleving

Naar buiten toe: Ik en wij

Je bent intrinsiek gemotiveerd als je voelt dat je blij wordt en energie krijgt van dat wat je doet. Als dat waar je goed in bent  -jouw drijfveren en talenten- een concrete plek in je leven krijgt.
Tijdens een loopbaan APK  -of met een Ontwikkeladvies 45+- brengt de Agathon coach zowel in een face-to-face gesprek als via e-coaching jouw individuele intrinsieke motivatie in beeld. We gaan samen kijken hoe jij in jouw werk tot je recht komt: jouw kennis, jouw competenties, jouw ontwikkelrichting. Sluit je werk aan op dat wat jij wil en kan? Sluit jij als werknemer aan op dat wat er door je werkgever gevraagd wordt? Sluit jouw motivatie aan op jouw huidige of toekomstige taak? Op de bestaande of nieuwe werkcultuur?  De Agathon loopbaan scan levert antwoorden op deze vragen.

Ontwikkelen is verbinden

Verbind Ik actief met Wij: Talentcrafting en jobcrafting

Wie ben je, wat wil je, wat kun je –nu & straks- in werk?

Daar waar een functiebeschrijving veelal statisch van karakter is (dit zijn je verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden en daar hoort deze loonschaal bij), is een persoonlijke en dynamische spiegel. Een spiegel die jij jezelf kunt laten voorhouden en vervolgens met je manager en collega’s kunt delen: dit ben ik, dit wil ik, dit kan ik –nu & straks- in werk. Dit (spiegel)beeld is jouw basis!  Een functioneringsgesprek, een beoordeling, een carrièrekans, een verbetertraject –dit alles kan aanleiding vormen voor het inzetten van de loopbaan APK of een Ontwikkeladvies 45+.

Met de loopbaan APK als checklist kun je gericht op zoek gaan naar (extra) taken of nieuwe activiteiten die bij jou passen en waarde toevoegen voor jou én jouw werkgever, zonder dat dat persé een andere functie hoeft te zijn. Wij noemen dat Talentcrafting of jobcrafting: het leren ‘boetseren’ van je talenten op zo’n manier dat de waarde die jij toevoegt, toeneemt.

 

Wij geloven erin dat elk mens zich wil ontwikkelen en dat daar altijd ruimte voor te maken is. Een Ontwikkeladvies, een loopbaan APK brengt jouw drijfveren en talenten in beeld. Waardevolle informatie voor een goed ontwikkelgesprek met je leidinggevende. Een duidelijke richting in taken en activiteiten.  Een mooie kans voor energie, werkplezier en levensgeluk! 

 

Jouw loopbaan in beeld