Worden wie je bent. Goede loopbaancoaching is altijd lifecoaching.

Blog
21 okt 2022
3 min

Interview met de oprichter van AGATHON

“Goede stuurlui varen bij elke wind”

Dit motto betekent in loopbaancoaching: mensen op koers met zichzelf, sturen zichzelf. Een goede loopbaancoach helpt hierbij, door samen keuzes te ontwikkelen en doelen te stellen, en dit  zonder de verantwoordelijkheid over te nemen.
Voor Onno Vendel , oprichter van Agathon, is dit motto een levensmotto.

Wie ben je? Wat wil je? Wat kan je? Op welke plek kom jij het beste tot je recht?

Het idee om Agathon op te richten is in het onderwijs ontstaan, waar hij meer dan 30 jaar werkte.
Dáár werd  zijn interesse aangewakkerd voor het ontwikkelen van mensen als unieke personen. En juist  dát ontbreekt in veel (middelbaar) onderwijs. Voor docenten die dieper willen gaan, is er weinig ruimte om in te gaan op vragen als: Wie ben je? Wat wil je? Wat kan je? Op welke plek kom jij het beste tot je recht? Wil je een knecht zijn of een meester? Voor hem als docent werd dat een spagaat.

Niet lullen maar poetsen?

Onno: “Er is in onderwijsland teveel druk van buitenaf (lesprogramma, overgang, CITO, eindexamen) en onvoldoende ruimte voor mensontwikkeling. En dat terwijl onze samenleving meer en meer vraagt om initiatief, om wakker talent, om ambitieuze inzet, om persoonlijk leiderschap naar vermogen.

Zeker bij jongeren van nu, ook wel de ‘generatie Y’ genoemd, ís deze keuze voor persoonlijke ontwikkeling in privé en in werk bijzonder belangrijk en geeft dit ook stress. Met het starten op de arbeidsmarkt, of na eerste of tweede baan, wordt er bewuster stilgestaan bij deze loopbaan- of levenskeuzes. Het grote aantal burn-outs bij jongeren laat ook zien dat hier iets scheef zit”.

Outplacement, begeleiding 1e en 2e spoor en de Loopbaan APK zijn veel gevraagde diensten.

Agathon is met inmiddels ongeveer 22 gecertificeerde partners, een vitaal netwerkbedrijf met een hoge klanttevredenheid (8,4 gemiddeld over alle coaches en alle diensten in 2018).

Keerpunten zijn leerpunten

Meestal komt de vraag voor loopbaanbegeleiding of coaching wanneer mensen op een keerpunt in hun leven staan: een ontslag, een ziekte, een promotie, een behoefte aan ander werk.  Een prikkel van buitenaf, wordt dan een noodzaak om stil te staan bij belangrijke keuzes. “Maak van dat keerpunt je leerpunt”, zegt Onno.  “Hoe praktisch gericht ook, loopbaanbegeleiding is altijd meer of minder lifecoaching: wie ben jij als mens, wie kun jij zijn als professional en op welke plek ben jij nodig?”.

Zoeken naar antwoorden. Investeren in jouzelf

Kiezen voor een loopbaantraject, is kiezen voor een investering in jezelf in tijd, moeite en geld. Het eerste oriënterend gesprek is daarom altijd kosteloos. Wat is jouw vraag? Wat is de vraag achter de vraag? Van daar uit wordt gekeken welk pad je samen met jouw coach zou kunnen gaan bewandelen.
Onno ziet zichzelf als de matchmaker en verbindt de klant, met zijn vraag met de best passende  coach.

Dromen, durven en doen

Agathon hecht veel waarde aan de persoonlijke klik met jouw coach. Klopt deze mens voor mij? Is dit voor mij de beste professional?  Agathon is te vinden op meerdere plaatsen in het land en beschikt over een groot netwerk.

Agathon is een lerend bedrijf

Jaarlijks vinden er zo’n 5-tal partner bijeenkomsten plaats, naast een aantal themabijeenkomsten (8).
Partners die aangesloten zijn bij AGATHON zijn stuk voor stuk nieuwsgierige, lerende mensen. Die nieuwsgierigheid zit niet alleen  in hun vak als coach, maar betreft ook de noodzakelijke kennis van HR en van actuele wet en regelgeving, van trends op de arbeidsmarkt. Er wordt geleerd van elkaar, aan elkaar en met elkaar.