Team coaching

Herken je dit bij één van jouw teams?

 • onderlinge afstemming en samenwerking loopt stroef
 • verandering in de teamsamenstelling
 • verandering in de bedrijfsvoering met gevolgen voor het team

Voorbeelden van vragen bij team coaching

 • verbetering van de productiviteit en prestaties van jouw team
 • verhoging van motivatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers bij de dienstverlening van de organisatie
 • verbetering van onderling vertrouwen en communicatie
 • versnelling van veranderingsprocessen
 • (interculturele) samenwerking
 • binden van mensen die een team ‘dragen’
 • leidinggeven
 • stress –en burn-out preventie

Onze uitgangspunten

 • kortdurend en interactief
 • eigenaarschap bij individu en organisatie
 • gelijkwaardigheid, respect en transparantie
 • bewustwording en versterking van het zelfvertrouwen
 • exploratie, ontwikkeling en toepassing van eigen kwaliteiten in samenhang met de andere teamleden
 • doel- en resultaatgericht en SMART gedefinieerd
 • anderen ondersteunen om zichzelf te helpen, de gecoachte heeft het antwoord op de vragen in zichzelf

Twee manieren van Team Coaching

 1. De teammanager wordt gecoacht op resultaten en voortgang van het proces dat zich in hem én het team voltrekt.
 2. De coach werkt samen met het team naar concrete resultaten.

Afhankelijk van de ingewikkeldheid van de coachvraag kunnen we een collega teamcoach inschakelen.

Werkwijze Team Coaching

 • Het eerste gesprek vindt plaats samen met de opdrachtgever c.q. teammanager.
 • Er wordt een coachcontract opgesteld waarin de te behalen doelen- resultaten en werkafspraken vermeld staan.
 • De eerste bijeenkomst beslaat minimaal een dagdeel of een hele dag.
 • Na iedere bijeenkomst maken de deelnemers een actielijst en worden er afspraken gemaakt het geleerde in de praktijk uit te voeren, te reflecteren en te evolueren op het gewenste resultaat.

Neem contact op met Agathon Loopbaancoaching voor vragen of een offerte.

Aanmelden bij Agathon
Contact opnemen met Agathon
Diensten van Agathon
Coaches van Agathon
webadres-agathon

Vul in wat je zoekt en druk op enter