AGATHON: Een goed bedrijf met goede coaches. Werken vanuit ISO 9001:2015

Blog
21 okt 2022
2 min

Vóórs & tegens van een netwerkbedrijf

Een netwerkbedrijf als het onze heeft korte en lange lijnen.
De korte: de korte afstand tot de cliënt, de korte afstand tot de coach.
De lange: de onderlinge afstemming, het bijhouden van (vak)kennis en intervisie, het werken met één bedrijfssysteem.

Alle neuzen één kant op naast ‘vrijheid in gebondenheid’: ISO 9001

In juli 2018, en nu in maart 2019, hebben we onze auditor, Peter Blankestijn van DNV , op bezoek gehad voor de audit. Dit is zeer inspirerend verlopen. We zitten op de goede weg!

Alles draait bij ISO 9001: 2015 om goede kennis van de verwachtingen en eisen van de klant en weten welke diensten wij willen en kunnen leveren, met een voortdurende aandacht voor kwaliteit en klanttevredenheid.

Doel is onze dienstverlening te verbeteren, beter (en meer!) samen te werken en ons te onderscheiden richting opdrachtgevers. We hebben gemerkt dat het erg leuk en inspirerend is om hier mee bezig te zijn.

Het is constant schaven aan teksten over wat Agathon is, wat onze diensten zijn, wie onze klanten zijn, hoe het coachteam eruit ziet en een aantal aanvullende documenten hebben / maken inzake zaken zoals toelating nieuwe coaches, procedures (beschrijvingen) van de stappen van lead tot afronding traject en een beschrijving van alle acties om de kwaliteit te handhaven en te verbeteren met concrete planning.

Bedrijfsdocument Agathon

Het Bedrijfsdocument Agathon beschrijft in hoofdlijnen wat we doen, voor wie, met welke partners en een aantal praktische onderwerpen .  En met het opschrijven is de zaak niet klaar!

Jaarlijks vindt er vanuit DNV een toetsing plaats van onze doelen, onze aanpak en onze resultaten. Met de coaches worden jaarlijks, als onderdeel hiervan, samenwerkingsgesprekken gehouden ter waarborging van hun en onze gezamenlijke kwaliteit.