Agathon en Het Nieuwe Werken

Blog
21 okt 2022
2 min

Het Nieuwe Werken is flexibel werken

Ouderwetse topdown-organisaties veranderen en sommige daarvan worden langzamerhand netwerkorganisaties, waarin de kleinste ‘cellen’ waarde produceren. Geboden diensten zijn niet meer gebaseerd op plannen en ideeën van bovenaf maar ontstaan door rechtstreeks contact met de klant. Dit vraagt om flexibel werken: goed voor de werknemer, en goed voor de klant?

Dienstverlening afgestemd op de cliënt: een particulier, een bedrijf

Vooral kwaliteit is concurrerend, minder de prijs. En flexibiliteit is zo’n kwaliteit.
Het Nieuwe Werken (HNW), dat vraagt ook om een andere benadering van werkenden.
De kwaliteit van loopbaancoaching is hier vooral: menselijke en professionele aandacht geven.
Mens en organisatie leren om flexibel met elkaar en de klant om te gaan.

  1. De wet van het kleine team. Wij vinden werken in een klein, hecht team gewoon prettig. Gebaseerd op vertrouwen, gericht op samenwerken en samen iets creëren. Daar doen wij meer en meer een beroep op.
  2. De wet van de klant. Een succesvolle organisatie is gericht op het voortbrengen van waarde voor de klant. Een bedrijf kan zich de houding: ‘u neemt maar genoegen met ons aanbod’, niet meer veroorloven. De klant is goed geïnformeerd en goed in staat eigen keuzen te maken om snel een betere fit te vinden.
  3. De wet van het netwerk. De flexibiliteit van een netwerk van (zelfstandige) professionals, waarin ondernemerschap, initiatief en zelforganisatie het aanbod doen aansluiten op de vraag van dát moment.

AGATHON-coaches begrijpen HNW

Met weinig moeite kan worden ingezien dat een netwerkbedrijf als AGATHON  onderdeel uitmaakt van een reeds zo’n 10 jaar lopende trend binnen en buiten Nederland: .‘Het Nieuwe Werken’ (HNW). (HNW) wordt gezien als dé arbeidsmarkthype van de achter ons liggende 8 á 10 jaar.

HNW zet dóór en is daarom meer dan een werkconcept, dat onder meer wordt gedefinieerd als:
“…een visie om werken effectiever, efficiënter, maar ook plezieriger te maken
voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door de
medewerker centraal te stellen en hem – binnen bepaalde grenzen – de ruimte
en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij
werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.”

AGATHON coaches zijn ondernemende professionals die, zonder loondienstschuwheid, kiezen voor zelfstandigheid omdat zij flexibel, en vanuit vrije keuze hun diensten kunnen aanbieden vanuit de support van het netwerkbedrijf.

In begeleiding naar werk kennen zij de in’s & outs van loondienst, van werken als zzp-er, van hybridewerk.
Voor sommige cliënten zijn zij daarom een rolmodel.
Uit een onderzoek van Deloitte (2019) komt de verwachting naar voren dat HNW binnen vijf jaar in
een groot deel van de Nederlandse publieke en private
organisaties zal zijn ingevoerd.