Ambities van mensen verbinden met werk middels werkfit trajecten

Blog
21 okt 2022
3 min

Het UWV biedt Werkfit trajecten aan waarbij cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt weten wat hun kansen op werk in loondienst zijn of als zelfstandig ondernemer.

Dat past goed bij Agathon.

‘Een participerende samenleving, die bouwen we samen’, dat geldt voor Agathon, haar partners  (zoals het UWV) en met alle mensen die iets willen en kunnen bijdragen aan deze samenleving. Wij richten ons op werk, vrijwilligerswerk, werk naast moederschap of welke andere vorm dan ook. Soms vraagt kunnen & willen meer aandacht en zijn we dankbaar om in Nederland te wonen waar ondersteuning voorhanden is, in materie en menskracht.

Agathon wil dit gezamenlijke doel bereiken door iemand (weer) tot zijn recht te laten komen en mee te laten draaien in de maatschappij. Op een manier die het best te beschrijven is als ‘Warm, wijs en met oog op de wereld´. Zo werken de carrière -coaches van Agathon graag met haar klanten aan hun carrière.

werkfit trajecten

Delen is vermenigvuldigen

Agathon is een partnerorganisatie. Dat houdt in dat diverse professionele (loopbaan)coaches samenwerken en kennis delen onder dezelfde vlag. Deze bron van kennis en ervaring delen we graag met het UWV en haar klanten. Wij maken echt verbinding met de klant, stellen oprechte en gerichte vragen, leggen doelen vast en dagen de klant uit deze te verwezenlijken. Dit doen we vanuit de belevingswereld van de klant en met een realistisch oog op werk.

1 + 1 = 3

Bij iedere nieuwe aanmelding van een klant wordt er matching gemaakt tussen de coach, de klant en het vraagstuk van dat moment. In het eerste contact staan de volgende drie vragen centraal:

  1. Wat is er nodig en mogelijk?
  2. Wat sluit aan bij de persoon in kwestie?
  3. Waar hebben de economie en samenleving behoefte aan?

De coaches uit Utrecht – Judith en Amber –  stellen zich graag aan je voor.

Judith Knobbout – Gerdessen

Sinds 2011 is Judith senior studiekeuzecoach en sinds 2014 begeleidt ze ook (jong) volwassenen bij vraagstukken rondom o.a. burn-out en onderzoekt ze samen met haar cliënt welk werk het beste bij de persoon past. Vaak komen klanten aankloppen met een vraag op gedragsniveau, maar is het eerst van belang om uit te pluizen of er geen onderliggend patroon zit. Een patroon die, ook al zou passend werk gevonden worden, ook door het patroon kan worden gesaboteerd. Regelmatig is dat wel het geval en spelen er hindernissen of belemmerende overtuigingen die in de weg staan. Daarom is het zaak om ook gedachten en gevoelens onder de loep te leggen, gezien deze de bron van gedrag zijn. Door middel van testen, opdrachten en oefeningen krijgt de klant meer inzicht in zichzelf en wat dit betekent voor de situatie waar deze in zit.

Judith heeft een praktische inslag. Ze is vriendelijk en geduldig, maar kan ook ,waar nodig, confronterend en kritisch te werk gaan. Dit werkt zeer verhelderend. Stapsgewijs wordt er toegewerkt naar een (nieuwe) studie/werk(richting) om het kiezen gemakkelijker te maken. Judith kan het beste in een WERKFIT-traject ingezet worden voor het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit (B) en de arbeidsmarkt in beeld brengen (C).

Amber Rookus

Amber is een goede coach voor jongeren, in het bijzonder voor jongeren in de Wajong.

Na haar studie tot Studie- en Loopbaancoach heeft Amber zich verdiept in faalangst, spanning en stress. Hoe en wanneer dit ontstaat en welke mogelijkheden er zijn om hier zorgvuldig mee om te gaan. Zij werkt vooral met mensen tot 30 jaar. In haar contact met de klant combineert Amber verschillende vormen waarin ze de ander motiveert letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Wanneer jongeren het vertrouwen in zichzelf kwijt (geraakt) zijn, passiviteit laten zien en/of de eigen kwaliteiten en wensen niet in beeld krijgen, kan het behulpzaam zijn om de aandacht in het lichaam te brengen en spanning te ontladen. In gesprek en in beweging biedt Amber een aanwezigheid waarin de klant zelf tot inzicht kan komen waardoor de intrinsieke motivatie wordt aangewakkerd. Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?

Amber kan dan ook goed worden ingezet bij een Werkfit-traject voor het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en het ontwikkelen van een kloppend persoonlijk zelfbeeld van jonge mensen. Uit ervaring weet Amber hoe waardevol ondersteuning vanuit een Wajong kan zijn en hoe deze je jezelf de ruimte kan geven om (weer) tot je recht komen. Amber is een goede luisteraar, kan intuïtief goed duiden en gepassioneerd over veel dingen. Toch geven dansen, buiten zijn en het zien groeien van haar cliënten haar op dit moment de meeste voldoening.