Coaching. Werk met een missie of een beroep?

Blog
21 okt 2022
2 min

En toch ook: net als in veel andere beroepen, is coaching voor een enkeling een baan

Mensen begeleiden in hun ontwikkeling. Dat is mijn persoonlijke missie in werk. En als loopbaan ondernemer schieten mijn eerste gedachten hier naar toe, zodra de dag begint…

Beroep: coach. Waarom kiest iemand daarvoor?

Deze redenen kwam ik in de loop der jaren tegen:

 • Om te zoeken naar zingeving of impact
 • Om doelen te bereiken
 • Om inzicht te zien groeien
 • Om beweging te creëren
 • Omdat je nieuwsgierig bent naar de ander
 • Om je met de ander te verbinden
 • Uit nieuwsgierigheid naar jezelf, naar je eigen reacties
 • Omdat je graag verrast of geïnspireerd wilt worden
 • Omdat je een wereldverbeteraar bent
 • Om je eigen blik te verruimen, te pionieren, nieuwe perspectieven aangereikt te krijgen
 • Om jouw levensenergie bedding te geven
 • Omdat je kickt op dat brandende lampje of vallende kwartje
 • Omdat coaching zich voegt naar je vreugden
 • Om patronen te leren zien in plaats van eendimensionale oplossingen en acties
 • Om te leren vertrouwen op je eigen intuïtie en dat te durven benoemen
 • Omdat je je mag bemoeien met iemand anders zonder dat je je iets toe-eigent
 • Om te leren om los, ontspannen, liefdevol en lui te zijn en meer op anderen te vertrouwen
 • Om (in ieder geval tijdens de coachgesprekken) bevrijd te zijn van je eigen systeem en context
 • Om verwonderd te kunnen zijn zonder respect te verliezen
 • Omdat je niet met abstracties of systemen bezig bent, maar dicht bij de ander blijft
 • Omdat je mensen niet reduceert tot instrumenten en zelf ook geen nuttig instrument hoeft te zijn
 • Om geen dwingende regels of methodes te hoeven gebruiken
 • Omdat je kunt coachen zonder goed of fout te zijn
 • Omdat je je levend wilt voelen