De coach als zelfstandig ondernemer

Blog
21 okt 2022
4 min

De vóór en nadelen van zelfstandig ondernemerschap als coach

Coach als beroep. Slechts 10% van de Nederlandse coaches is in staat met dit beroep in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. Ik kom regelmatig coaches tegen die aan willen sluiten bij het netwerkbedrijf dat AGATHON nu eenmaal is. En wat is het motief om dit te willen?

Omdat het cliëntbelang voorop staat, kan omzet of winst nooit het eerste motief zijn. Daarvoor zijn de belangen immers te groot.

Er zijn velen die voor het beroep van coach hebben gekozen maar amper hun hoofd boven water kunnen houden. En dat hoeven zeker geen slechte coaches te zijn. Een vak geleerd hebben en daar goed in zijn, maakt iemand nog niet tot een ondernemer. Dat geldt uiteraard niet alleen voor coaches, maar voor alle ondernemers. In dit artikel wordt vooral gedoeld op loopbaancoaches.

De 6 P’s – Product, prijs, plaats, promotie, personeel en presentatie

Waar veel loopbaancoaches als ondernemer niet goed grip op krijgen, is de volgende reeks vragen:

Welke behoeften aan (loopbaan) begeleiding bestaan er? Ken ik die? Bij wie (doelgroep)? En hoe vertaalt zich die gesignaleerde behoefte in een dienst (product)? Is er een niche? Hoe presenteer ik dit product met mijzelf als producent? Hoe doe ik aan ‘warme acquisitie? Hoe gebruik ik social media effectief? Hoe vermijd ik dat ik mij aanbod-gericht presenteer? Hoe ben ik te vinden? Waar ben ik te vinden? En wat onderscheid mij van andere aanbieders (usp)? Wat doet de concurrent? Wie betaalt het traject?

Voor al deze vragen is in coachopleidingen evenals de brancheverenigingen mijns inziens onvoldoende aandacht. Ik zie zeer regelmatig marketingtrainingen voorbij komen die coaches beloven dat ze na die training véél meer klanten gaan krijgen en een leven vol overvloed…

Eerst een paar cijfers. We hebben in Nederland zo’n 13.000 psychologen. Ten opzichte van ca. 40.000 coaches. De exacte aantallen zijn niet bekend. Die 40.000 is een schatting van de beroepsvereniging, maar ik las ook ergens dat er ca. 80.000 coaches zijn, het is immers –alle certificering ten spijt- een vrij beroep. Als je weet dat er 9.000 huisartsen zijn dan gaan de getallen wellicht iets meer leven.

Hoeveel klanten heb jij als coach nodig om in jouw levensonderhoud te voorzien?

De vormgeving van de coach praktijk

Het probleem dat veel coaches parten speelt, is dat ze hun praktijk vormgeven naar het model van de klassieke therapeut (denk aan Freud met zijn divan). Ze werken één-op-één met cliënten, vaak nog op uurbasis. Dit is echter een business model dat voor coaches nooit winstgevend kan zijn.

De reden is dat een coach ook tijd nodig heeft om een voortdurende stroom cliënten naar zich toe te trekken – in tegenstelling tot de psycholoog of therapeut, wiens werk vaak gesubsidieerd wordt door de overheid of verzekeringsmaatschappij en die bovendien gebruik kan maken van verwijzingen uit het medische circuit. Wanneer een coach die tijd die nodig is voor marketing ook in zijn of haar uurprijs gaat verwerken wordt die uurprijs veel te hoog voor veel mensen.

Concullega’s uit andere vakgebieden

Vorig jaar bezochten 100.000 mensen een eerstelijnspsycholoog, waarvan 13 % jonger dan 21 jaar. Dat is één op de 160 mensen. En dat zijn dus geen cliënten voor coaches. Daarnaast zijn er nog de tweedelijnspsychologen en de psychiaters. De exacte cijfers van die beroepsgroep zijn mij niet bekend, maar wat mij wel bekend is, is dat de wachtlijsten daar doorgaans lang zijn. Ze hebben volop werk. Vervolgens zijn er mensen die nooit een coach of therapeut zullen bezoeken, omdat ze het niet nodig hebben of nodig vinden. Tevens is een deel van die 400 mensen nog te jong voor coaching en ook bejaarde mensen zul je niet zo snel naar een coach zien gaan.

Ook al wordt loopbaancoaching meer en meer geaccepteerd, de afzetmarkt voor een coach wordt daarmee erg klein.

De coaches die uiterst succesvol zijn hoeven niet per definitie ook de beste coaches te zijn. Ze zijn in ieder geval qua ondernemerschap beter in marketing. Weten zichzelf beter te verkopen. Ik denk dat het belangrijk is om authentiek te blijven en niet klakkeloos een marketingstrategie over te nemen van een ander die niet bij je past, omdat het dan heel gekunsteld over zal komen. Daarnaast denk ik dat het goed is om met een realistische blik naar dit beroep te kijken en je af te vragen welke strategie bij jou zal passen om wel succes te hebben.

Het netwerkbedrijf als promotor

En het helpt inderdaad om aangesloten te zijn bij een erkend netwerkbedrijf als AGATHON, omdat marketing, acquisitie maar ook de zo noodzakelijke kennis van HR en wetgeving daar (goed) geregeld is. En als goede coach versterk je het imago van jouzelf én van het netwerkbedrijf. Een hoge algemene cliënttevredenheid bijvoorbeeld, straalt ook op jou af.