Keuzestress onder twintigers

Blog
21 okt 2022
2 min

Paniekaanvallen, dwangneurose, hartkloppingen en depressies. Een groeiende groep, met hoofdzakelijk hoger opgeleiden, heeft te kampen met het fenomeen keuzestress. En dan in het bijzonder: keuzestress bij studie- en beroepskeuze.

Perfectionisme?

Keuzestress lijkt met name voor te komen onder getalenteerde, hoog opgeleide jongeren. Niet dat jongeren met een lagere opleiding minder nadenken over hun (toekomstige) studie of beroep, maar hoger opgeleiden kiezen nu eenmaal vaker voor onconventionele beroepen. Dit heeft tot gevolg dat zij een breder aanbod aan keuzes tot hun beschikking hebben. Dit wil overigens niet zeggen dat meer keuzes per definitie leidt tot meer stress. Zolang de keuzes nog maar te overzien zijn, wordt het hebben van een keuze vaak als prettig beschouwd

Ontwijkgedrag?

Dat keuzestress ook flink lastig, en duur, kan zijn blijkt uit het verhaal van Lisa van den Berg (25). Zij heeft inmiddels acht verschillende studies geprobeerd, maar iedere keer opnieuw begon het toch te kriebelen en besloot zij te stoppen en weer een nieuwe studie te starten. Is hier sprake van een modern luxeprobleem? Een schreeuw om aandacht? Ligt het aan het feit dat hersenen op deze leeftijd vaak nog niet volledig ontwikkeld zijn? Wetenschappers zijn het er nog niet over eens.
Het switchen van studie is overigens niet de enige manier waarop jongeren omgaan met gevoelens van keuzestress. Jongeren stellen de keuze uit door op reis te gaan of schakelen de hulp in van een externe coach die hen kan begeleiden bij het maken van een passende keuze.

Studieloopbaanbegeleiding

Dit laatste is geen slechte optie. Want hoe je het ook wendt of keert. Keuzes maken blijft lastig. Want iedere beslissing die je maakt, betekent dat een andere keuze komt te vervallen. Soms lucht dat op, maar vaak ook doet dat pijn. Met wat extra hulp, waarbij door ervaren en professionele coaches niet alleen naar de keuzevraag wordt gekeken, maar ook naar de persoon zelf in combinatie met zijn of haar ambities en talenten, kan een hoop tijd, geld en keuzestress worden voorkomen.