Krapteberoepen & loopbaancoaching

Blog
21 okt 2022
3 min

Over de waarde van werk, werknemers en loopbaancoaching.

Price is what you pay. Value is what you get.” – Warren Buffett

Wat is de (toegevoegde) waarde van jouw werk, loopbaancoach?
Een waarheid als een koe, nu de vraag naar werk toeneemt. Werkgevers en werknemers –en ook wij, loopbaancoaches– hebben hier lering uit te trekken.
Immers, welke waarde heeft de mens die jij begeleid toe te voegen: in welke taak of functie, op welke plek?

En welke waarde heeft jouw begeleiding als coach, waarbij je je ongetwijfeld tot doel stelt om de eigenwaarde van deze mens te verbinden met (liefst: zinvol) werk? En klopt dit met de prijs die deze als werknemer (en: jij) voor zijn inbreng vraagt? Hier bewust bij stilstaan, dat doen werknemers, werkgevers en loopbaancoaches hier zelden. Het blijft beperkt tot ‘CAO salaris’, ‘gangbaar voor deze functieschaal’, ‘gangbaar uurtarief’.
Is een kansrijk beroep meteen waardevol werk?

If you pay peanuts, you get monkeys” – Onbekend

Het omgekeerde doet zich nu reeds voor in onderwijs en zorg en zal maatschappelijk breder doorwerken. Achterblijvende salarissen en imagoschade, versterken tekorten en ondermijnen onze basisvoorzieningen. Juist op een krapper wordende arbeidsmarkt stemmen vraag & aanbod zich preciezer op elkaar af. En dat heeft consequenties voor werkgevers, werknemers en loopbaancoaches.

Die consequenties gelden uiteindelijk niet alleen voor krapteberoepen. Wie zich professioneel bezig houdt met loopbaancoaching of werving en selectie van personeel zal ten volle rekening moeten houden met ‘de verscherpte ontmoeting van vraag en aanbod’.

Wat doen coaches met ‘de verscherpte ontmoeting van vraag en aanbod van werk?’

Werkgevers zullen meer moeten beseffen dat naast bepaalde functie-eisen en een salarisaanbod, een kandidaat ook de context van werk meegewogen zal worden bij een sollicitatie. Te denken valt aan ontwikkelingsmogelijkheden (op kosten van de baas), thuiswerken, flexibele werken, samenwerken in een teamomgeving en de manier waarop leidinggevenden daarmee omgaan. En voor het sociale aspect: ‘de vrijdagmiddagborrel’.

Werknemers zullen zich beter moeten realiseren wat een werkgever wil en niet alleen af moeten gaan op de tekst van een vacature op LinkedIn of op de site van een vacaturebank. Een goede loopbaancoach kan daarbij een onmisbare rol vervullen, omdat deze op de hoogte moet zijn van de actuele arbeidsmarkt.

Met visie aansluiten bij werkgevers en werknemer

Het gaat om deze loopbaanvragen, die op een komende themaochtend aan bod zullen komen:

  • Wat zijn de krapteberoepen of waar zullen die ontstaan?
  • Waar ontstaan nieuwe beroepen?
  • Waar verdwijnen functies door robotisering, automatisering of krimp?
  • Bij welke bedrijven is de vraag daar werknemers groeiende, nu en in de nabije toekomst?
  • Welke (extra) scholing is vereist?
  • Is dit werk ook als zelfstandig ondernemer uitvoerbaar?

Ons aanbod voor werkgever en werknemer: de loopbaan APK!

Wordt een werknemer –al dan niet- na een goed doorlopen loopbaantraject door een jobhunter benaderd, dan is deze werknemer beter in staat om te beoordelen of het nieuwe functieaanbod voor hem werkelijk passend is.
Een werkgever die aldus is voorbereid, zal minder snel meemaken dat een goede werknemer wordt weggekaapt.

Méér besef van de waarde van werk

Ik zie dit alles als een goede tendens. Zowel werkgevers als werknemers worden in toenemende mate uitgedaagd om grondig stil te staan bij de toegevoegde waarde van de een naar de ander. Goed voor individu, voor economie en milieu -kortom: voor de gehele samenleving.

Dit geldt in het bijzonder voor (potentiële) werknemers met een arbeidsbeperking, onvoldoende scholing, een ’te hoge leeftijd’, of onvoldoende sociale vaardigheden. Ook daar kan loopbaancoaching -een deel van- het antwoord bieden.

Naar (ander) werk. Volg deze links: