Persoonlijk ondernemerschap in roerige tijden…

Blog
21 okt 2022
3 min

Van essentie naar intentie. Kom in beweging!

‘Sticks or carrots’?

Visie

De omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn drastisch veranderd. Dit vraagt om een andere kijk op werk vanuit werkgever en werknemer. Beiden hebben een kritischer kijk op zaken.

Een nieuwe kijk vanuit de werkgever

 • Waarde. Werkgevers onderzoeken kritischer dan voorheen de ‘toegevoegde waarde’ van een werknemer. Deze waarde dient én economisch én menselijk voldoende zijn. ‘Wat hebben wij nodig als bedrijf?’.‘Kloppen opleiding en cv?’. ‘Past deze persoon binnen onze werkcultuur?’. ‘Past deze kandidaat op deze plek?’. ‘Is er zelfbewustzijn én omgevingsbewustzijn?’
 • Schaarste. Werkgevers letten steeds kritischer de prijs/kwaliteit-verhouding van een werknemer. ‘Wat is de noodzakelijke opbrengst?’. ‘Wat is de te verwachten opbrengst?’
 • Vervangbaarheid. Waakzaam naar waarde en opbrengst, wordt er voortdurend gelet op alternatieven. ‘Kan het werk gedaan worden door een lager of anders opgeleide of worden geautomatiseerd?’. ‘ Inhuren of in dienst nemen?’
 • Inzetbaarheid. Omstandigheden binnen –en buiten het bedrijf zijn in beweging. Vanuit individuele inzet worden er hoge eisen aan samenwerken en samen leren gesteld. ‘Is iemand een expert op een deelgebied of een multitasker?’. ‘Hoe groot en hoe goed is het lerend vermogen van deze persoon?’. ‘Is het een teamworker of een solist?’.

Een nieuwe kijk vanuit de werknemer

 • Waarde. Ik wil bewust en actief bijdragen vanuit wie ik ben. Daarnaast wil ik werk zien als onderdeel van een leefstijl: “Ik werk om te leven en leef niet om te werken”.
 • Schaarste. Ik moet bewuster omgaan met mijn keuzes want baanzekerheid neemt af, werkcontracten tijdelijker. Daarnaast: de WW wordt korter, de WIA moeilijker toegankelijker. Bindingsangst: werkgevers zullen voorzichtiger zijn met het aangaan van vaste contracten
 • Vervangbaarheid. Ik weet dat er kritisch naar mij gekeken wordt. Is mijn opbrengst groot genoeg? Zijn mijn opleiding en ervaring up-to-date? Stel ik mij voldoende flexibel op? Hoe creëer ik kansen die goed zijn voor mij en/of mijn eventuele baas?
 • Inzetbaarheid. Hoe maak ik mijzelf zichtbaar als een goede kandidaat? Hoe wordt ik herkend als een persoon met een dienst met een zinvolle ‘toegevoegde waarde’?

Consequenties voor de samenleving op een korte en middellange termijn

De gevolgen voor werkgever, werknemer en ook uitkeringsinstanties zijn groot:
 • Minder baanzekerheid geboden, meer jobhoppen bij werknemers
 • Verdwijnen van kennis en vaardigheden bij bedrijven of bedrijfssectoren
 • Meer onrust op de arbeidsmarkt
 • Minder continuïteit in dienstverlening
 • Een onrustige samenleving die moeite heeft met focus houden.

Een mogelijk antwoord voor werkenden? Overweeg een Dubbele Koers!

 • Ondernemerschap als zelfstandige
 • Ondernemerschap in loondienst
 • Een combinatie van beiden: parttime loondienst in combinatie met zelfstandig werk

De inzet van AGATHON

Profileer jezelf als werkzoekende actief, school jezelf indien nodig bij, kijk vooruit, stem af op de vraag. Doe dit met de mogelijkheid om óf in loondienst te treden óf als zzp-er/zelfstandige diensten aan te bieden.
 • Ontstaat er een mogelijkheid van een duurzaam loondienstverband, dan kun je daarvoor kiezen.
 • Ontstaat er de mogelijkheid om in de Dubbele Koers een arbeidsweek te ‘vullen’, dan creëer je daarmee een bestaansbasis met een kleiner risico en leer je actief op kansen in te spelen.

Van essentie naar intentie. Kom in beweging!

Stap 1
 • WorkLifeScan: Onderzoek je zelfbeeld. Wie ben je, wat wil je, wat kun je?
 • Wat geeft je flow, omdat het je van nature makkelijk afgaat?
 • Maak een overzicht van jouw persoonlijke kernkwaliteiten. Wanneer komen die tot hun recht?
 • Leg een concreet verband naar werk en/of opleiding. Wees realistisch.
Stap 2
 • WorkLifeScan: Sta stil bij de werkcontext. Waar en wanneer kom jij tot je recht?
 • Binnen welk werk? Binnen welke werkcultuur?
Stap 3
 • WorkLifeScan: Rond af. Maak een PPP: een PersoonlijkProfessioneelProfiel.
 • Verbeter daarmee je CV, maak een profiel aan op LinkedIn en/of Facebook. Doe dit ook op de Nationale Vacaturebank, Monsterboard e.d.
 • Doe dit alles samen met jouw AGATHON-coach.