Trends in loopbaancoaching

Blog
21 okt 2022
3 min

Coaching wordt steeds normaler en neemt een steeds belangrijkere plaats in, in het arbeidsleven en daar buiten. Onlangs is er een onderzoek verricht naar trends die de komende vijf jaar worden verwacht.

Is een stijgende behoefte, een stijgende vraag?

Ik heb het eerder gezegd: een menselijke behoefte is nog géén economische vraag!

Coaching is een doelgericht proces waarbij de coach de gecoachte aanzet tot effectief gedrag. Bij Agathon onderscheiden wij ons, omdat wij letten op ‘dat wat sterk maakt’ tegenover ‘dat wat tegenhoudt of ondermijnt’. Wij gaan de diepte in.

Feiten

Van de Nederlandse beroepsbevolking (8,9 miljoen) worden er per jaar 250.000 professioneel gecoacht. De verwachting is dat dit aantal toe blijft nemen. Het merendeel is vrouw (70%). 95% van de klanten is hoog opgeleid (HBO+) en tussen de 25 en 44 jaar. Maar ook jongeren en mensen van 45+ doen regelmatig een beroep op een coach. De keuze voor coaching is óók een kwestie van geld. Ben je bereid én in staat om te investeren in jezelf? Voor bijvoorbeeld starters op de arbeidsmarkt is dat nog wel eens een probleem.

Waar doen we het voor?

Meer dan de helft (60%) van de coachtrajecten wordt vergoed door de werkgever. Zo’n traject duurt gemiddeld 7 sessies verspreid over 5 maanden. Een coachgesprek duurt gemiddeld 1 uur en 16 minuten.

De vraag vanuit de samenleving

De top 3 vakgebieden hebben de meeste behoefte aan coaching:

 1. Gezondheidszorg
 2. Algemene dienstverlening
 3. Beroeps –en studiekeuze (bij werkverandering)

De vraag vanuit het individu

De meeste mensen schakelen een coach in voor de volgende vragen/problemen:

 • Stress en WorkLife-balance
 • Loopbaan & carrièrevraagstukken
 • Zelfontplooiing
 • Team vraagstukken
 • Persoonlijk leiderschap, (team)management

Effecten

Uit onderzoek blijkt dat de effecten van coaching zijn:

 • Verbetering van het persoonlijk & professioneel zelfbeeld
 • Vermindering van psychische klachten bij stress en burn-out
 • Toename van positieve gevoelens ten opzichte van werk
 • Bevordering van competenties

Trends: preventie, geen brandjes blussen

De trends die we verwachten zijn bijvoorbeeld het preventief inzetten van coaching door HR bij stressklachten om een burn-out te voorkomen. Het probleem is dat in de meeste sectoren niet wordt ingezet op de voorkoming van een probleem.

Ik merkte dit afgelopen recent in gesprek met een arbodienst waarmee wij samenwerken in IJmuiden, die -net als wij- het liefst preventief zouden werken, ik merkte het eerder in gesprek met een grote verzekeraar die ons wél uitnodigde voor gesprekken maar preventie uiteindelijk (nog) niet in haar strategie bleek te willen opnemen.

Coaching in het privédomein: “inner beauty”

Coaching zal vermoedelijk méér en méér een persoonlijke service gaan worden. Een ondersteuning van een leefstijl, waarbij werk en privé een gezonde plek moeten kunnen innemen. Dit ook uit een behoefte aan ontwikkeling, aan vernieuwing en verfrissing. Oogmerk van deze trend is het bewust om willen gaan met het eigen levensperspectief, het vernieuwen van energie, het verzetten van de zinnen en het ontladen van opgeladen spanning.

Coachsessies te boeken is via je smartphone of tablet, in contact met een coach via skype of facetime. En sta eens stil bij coaching als persoonlijk geschenk, in de vorm van een cadeaubon.

Professionalisering

Door de groeiende behoefte aan bewaking van de kwaliteit zullen coaches die solitair werken en coaches met een enkele cursus coaching het moeilijk gaan krijgen. Kwaliteit moet hard gemaakt kunnen worden door een professionele erkenning via certificering. Vandaar dat wij als Agathon bewust toewerken naar een ISO 9001.2015 certificering: dat wekt vertrouwen op voorhand voor ons als bedrijf en voor de bij ons aangesloten coaches.