Vaar een dubbele koers

Blog
21 okt 2022
2 min

We maken moeilijke tijden door waarin het lijkt alsof niemand meer zeker is van zijn baan. Juist in deze tijden is het goed om na te denken over of je breed inzetbaar wilt zijn of gaat specialiseren. Ik denk dat je als specialist herkenbaar moet zijn, maar daar ook flexibiliteit in moet behouden.

Ontslagen zijn aan de orde van de dag. Bepaalde sectoren van de economie worden harder getroffen dan andere, maar voor niemand verloopt de crisis ongemerkt. In dit soort tijden zie je dat mensen meer over hun loopbaan gaan nadenken. Het is altijd goed om zo af en toe eens stil te staan bij de plaats die werk in je leven inneemt.

Stel dat er reorganisaties plaatsvinden bij jouw werkgever, die misschien consequenties hebben voor jouw functie. Hoe sta je daar dan tegenover? Heb je je wel eens afgevraagd wat voor stappen je zelf zou kunnen zetten? Weet je wat bepalend is voor je marktwaarde en hoe je die marktwaarde kunt vergroten? Als loopbaanadviseurs krijgen wij in dit verband steeds vaker de volgende vraag: is het als werknemer beter om breed inzetbaar te zijn of moet je je juist specialiseren?

Op het eerste gezicht lijkt het voor de hand te liggen om van alle markten thuis te zijn. Zo maak je immers de meeste kans op werk. Anderzijds blijft brede kennis vaak nogal aan de oppervlakte. Van veel dingen maar een klein beetje verstand hebben, vergroot je marktwaarde niet als er veel mensen met elkaar concurreren om een baan.

Wij denken dat je veel waardevoller bent als je ergens in bent gespecialiseerd. Net als bij producten en diensten gaat het ook bij jou dus om ‘onderscheidend vermogen’, oftwel om je USP’s (unique selling points). Anders gezegd: wat maakt jou uniek?

Wel moet je binnen je eigen specialisme flexibel zijn, en kunnen en willen schakelen, bijvoorbeeld omdat de werkcontext verandert. Belangrijk is in ieder geval dat je je kennis verdiept en je praktische ervaring vergroot.  Pas dan word je herkend als een breed inzetbare expert op jouw vakgebied. Dat vergroot je marktwaarde.

Stel dat je in loondienst werkt, maar minder uren moet gaan werken. Dan kun je natuurlijk thuis gaan zitten kniezen. Maar je kunt het ook zien als een gouden kans om je eigen parttime onderneming op te zetten. De kennis en ervaring uit je loondienstfunctie kun je prima kwijt in je eigen bedrijf. Zo vaar je een dubbele koers.